การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่ ปี2562
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 5 คน  
  วันนี้ 48 คน  
  เดือนนี้ 2454 คน  
  ปีนี้ 8372 คน  
  ทั้งหมด 263433 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : เอกสารการประชุมเครือข่ายนักยุทธ์
วันที่ : (25-01-2561) จำนวนผู้อ่าน 585 คน
เอกสารแนบ :

  เพื่อชี้แจงโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ SMS และโปรแกรมกำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI) และแนวทางในการจัดทำโครงการ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

เอกสารหมายเลข 1 แผนภูมิที่ 1 การเสนอโครงการของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เอกสารหมายเลข 2 แผนภูมิที่ 2 การเสนอแผนงาน โครงการของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วพบ.สุรินทร์
เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจสอบ-กลั่นกรองโครงการของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (ใบสีฟ้า)
เอกสารหมายเลข 4 แบบตรวจสอบ-กลั่นกรองโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (ใบสีเหลือง)
เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เอกสารหมายเลข 6 แบบสรุปการดำเนินงานตามโครงการ
เอกสารหมายเลข 7 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
เอกสารหมายเลข 8 แบบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน
เอกสารหมายเลข 9 การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

 
ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
แบบฟอร์ม
เอกสารจัดทำโครงการ สาธารณสุข 100 ปี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มโครงการ