การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่ ปี2562
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 44 คน  
  เดือนนี้ 2450 คน  
  ปีนี้ 8368 คน  
  ทั้งหมด 263429 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 การนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี 2562 (04-12-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
2 แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561) (14-08-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
3 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 (17-07-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
4 หัวข้อแบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (17-07-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี 2561 (6-8,11-15,18 มิย.61) (28-05-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
6 เอกสารการประชุมเครือข่ายนักยุทธ์ (25-01-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
7 แบบฟอร์มการนำเสนอรับการตรวจราชการ (22-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
8 แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
9 แบบฟอร์มการจัดทำการตาวจราชการ รอบที่ 1 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
10 กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
11 การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปีิ 2561 (08-12-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
12 แจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปีิ 2561 (06-12-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
13 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ20 ปี ด้านสาธารณสุขและการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (13-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
14 PA/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 (09-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
15 PA/KPI การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพืิ้นที่ ปี 61 จำนวน 37 ตัวชี้วัด (09-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
16 แบบฟอร์มเอกสารและTemplate นำเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (05-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17 แบบฟอร์มการจัดทำ PA/KPI Template ประจำปี 2561 (03-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
18 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (02-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
19 เอกสารการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (23-10-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
20 เอกสาร สรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (04-10-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
21 แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างเป็นทางการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) (07-09-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
22 แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างเป็นทางการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) (30-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23 แบบรายงานผลการรักษาผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ปี 2560 (19-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (18-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
25 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Week.28 (24-07-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
26 แจ้งแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่ ปี 2560 (07-07-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27 เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2560 (05-07-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
28 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (28-06-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
29 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 24 (26-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
30 ขอส่งสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Week 23 (26-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
31 เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2/2560 (23-06-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
32 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 22 (09-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
33 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน เมษายน 2560 (29-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
34 แบบฟอร์มเอกสารและสไลด์ตรวจราชการ (26-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
35 ตัวอย่างการนำเสนอตรวจราชการ (26-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
36 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
37 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
38 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
39 แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมรับเสด็จ (16-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
40 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (01-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
41 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 (26-04-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
42 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 4 โรค (11-04-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
43 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (04-04-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
44 สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 (27-03-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
45 สถาการณ์ทางระบาดวิทยา 3 โรค (13-03-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
46 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2560 (27-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
47 สรุปการตรวจราชการคณะที่ 1 (21-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
48 สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี2560 (20-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
49 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (09-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
50 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ 4 ปี 2560 (02-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
51 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (02-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
52 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ 2559 (30-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
53 เอกสารตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัดและรายละเอียดการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ รอบ 1 ปี 60 (25-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
54 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (23-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
55 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (23-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
56 แจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี 2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 60 และระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 60 (18-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
57 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (06-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
58 กำหนดการประชุมวันที่ 4-7 มค.60 (31-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
59 เอกสารการประชุม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการติดตามและประเมินผล" ในวันที่ 4-7 มค.60 (31-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
60 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ พฤศจิกายน 2559 (27-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
61 PA/KPI การประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว ปี 2560 จำนวน 28 ตัวชี้วัด (26-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
62 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (15-12-2559) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
63 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (07-12-2559) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
64 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สสอ. (06-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
65 เอกสารการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560 (01-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป
ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
แบบฟอร์ม
เอกสารจัดทำโครงการ สาธารณสุข 100 ปี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มโครงการ