การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
ตัวชี้วัดรับการตรวจราชการ ปี2561
แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561
(ร่าง)กำหนดการตรวจราชการ รอบที่2 ปี2561
แบบฟอร์มตรวจราชการ รอบที่2 ปี2561
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มสไลด์ตรวจราชการ
นโยบายยุทศาสตร์สาธารณสุขนครชัยบุรินทร์
ยังไม่มีข้อมูล
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 13 คน  
  วันนี้ 172 คน  
  เดือนนี้ 3095 คน  
  ปีนี้ 17817 คน  
  ทั้งหมด 232133 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี 2561 (6-8,11-15,18 มิย.61) (28-05-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
2 เอกสารการประชุมเครือข่ายนักยุทธ์ (25-01-2561) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
3 แบบฟอร์มการนำเสนอรับการตรวจราชการ (22-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
4 แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
5 แบบฟอร์มการจัดทำการตาวจราชการ รอบที่ 1 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
6 กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 (15-01-2561) ตรวจราชการและนิเทศงาน
7 การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปีิ 2561 (08-12-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
8 แจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปีิ 2561 (06-12-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
9 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ20 ปี ด้านสาธารณสุขและการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (13-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
10 PA/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 (09-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
11 PA/KPI การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพืิ้นที่ ปี 61 จำนวน 37 ตัวชี้วัด (09-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
12 แบบฟอร์มเอกสารและTemplate นำเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (05-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
13 แบบฟอร์มการจัดทำ PA/KPI Template ประจำปี 2561 (03-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
14 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (02-11-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
15 เอกสารการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (23-10-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
16 เอกสาร สรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (04-10-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17 แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างเป็นทางการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) (07-09-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
18 แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างเป็นทางการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) (30-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
19 แบบรายงานผลการรักษาผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ปี 2560 (19-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
20 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (18-08-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
21 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Week.28 (24-07-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
22 แจ้งแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่ ปี 2560 (07-07-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23 เอกสารรับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2560 (05-07-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (28-06-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
25 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 24 (26-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
26 ขอส่งสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Week 23 (26-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
27 เอกสารสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2/2560 (23-06-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
28 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 22 (09-06-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
29 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน เมษายน 2560 (29-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
30 แบบฟอร์มเอกสารและสไลด์ตรวจราชการ (26-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
31 ตัวอย่างการนำเสนอตรวจราชการ (26-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
32 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
33 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
34 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (26-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
35 แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมรับเสด็จ (16-05-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
36 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (01-05-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
37 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 (26-04-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
38 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 4 โรค (11-04-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
39 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (04-04-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
40 สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 (27-03-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
41 สถาการณ์ทางระบาดวิทยา 3 โรค (13-03-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
42 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2560 (27-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
43 สรุปการตรวจราชการคณะที่ 1 (21-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
44 สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี2560 (20-02-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
45 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (09-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
46 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ 4 ปี 2560 (02-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
47 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (02-02-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
48 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ 2559 (30-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
49 เอกสารตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัดและรายละเอียดการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ รอบ 1 ปี 60 (25-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
50 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (23-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
51 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (23-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
52 แจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปี 2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 60 และระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 60 (18-01-2560) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
53 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (06-01-2560) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
54 กำหนดการประชุมวันที่ 4-7 มค.60 (31-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
55 เอกสารการประชุม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการติดตามและประเมินผล" ในวันที่ 4-7 มค.60 (31-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
56 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ พฤศจิกายน 2559 (27-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
57 PA/KPI การประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว ปี 2560 จำนวน 28 ตัวชี้วัด (26-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
58 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (15-12-2559) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
59 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (07-12-2559) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สสอ. (06-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
61 เอกสารการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560 (01-12-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
62 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ ตุลาคม 2559 (28-11-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
63 PA/KPI การประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว ปี 2560 (29 ตัวชี้วัด) (17-11-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
64 สถานการณ์โรคระบาดวิทยา (16-11-2559) สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
65 แนวทางการจัดแผนงาน/โครงการ ของ สสอ. และ รพ. (08-11-2559) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป
ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร